Ağır Ceza Mahkemesi

Ağır Ceza Mahkemeleri, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanunun 9. maddesi uyarınca kurulan ve ilk derece ceza yargılamasında aynı sayılı kanunun 12. maddesinde öngörülen suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevli mahkemelerdir.  

Justinianus Moot Courts Konferansı bu sene de bir Ağır Ceza Mahkemesine ev sahipliği yapacak olup, tartışılacak konu ağırlıklı olarak TCK 135’de yer alan “Kişisel Verilerin Kaydedilmesi” ve TCK 136’da düzenlenmiş olan “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirme” suçları üzerinde yoğunlaşmakta ve Türkiye’de bulunan bir bağımsız danışmanlık şirketinin sosyal medya üzerinden vatandaşların kişisel verilerini rızaları dışında toplamasını ve bu verilerin şirket yönetim kurulu tarafından işlenen suçlara konu edilmesini içeren kurgusal bir davayı konu edinmektedir.

Co-Under Secretary-General: Cem Kaan Kösoğlu

Co-Under Secretary-General: Alara Ordukaya

Academic Assistant: Sena Solakoğlu